هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی استان اصفهان

img

شرکت مهندسی آرمان صنعت آسیا

آقای علیرضا بینا

رئیس هیئت مدیره

img

شرکت فولاد سازه چهلستون

آقای مهدی دشتی

نایب رئیس هیئت مدیره

img

شرکت سپاهان سوله سهیل

آقای سعید ماهی جانی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

img

شرکت مهندسی ساخت سپاهان زاگرس

آقای حمید صفری یزدی

عضو هیئت مدیره

img

شرکت فنی مهندسی فنکار ایمن سپاهان

خانم نگار رضایی

عضو هیئت مدیره

img

شرکت مجد سپاهان

آقای خسرو استکی بختیاری

بازرس هیئت مدیره و عضو انجمن